Ännu flera tillbakablickar

Här kommer de sista tillbakablickarna från september passande nog är sista inlägget från början av oktober. Jag måste dock utfärda en varning för valpsugna personer att ett av inläggen kan göra en ännu mera valpsugen.

30/9 Tjockis Keep samt höst inköp

4/10 Hämt av valp

 


Leave a Reply