Sluta jobba vid utebliven belöning

Just nu blir det inte mycket uppdaterat då jag precis börjat en ny kurs i skolan och har en att göra lista som är mils lång efter föra veckans tentavecka. Men lite annat hinner vi med och på kvällarna försöker jag få tid att läsa lite. Har precis upptäckt universitets biblioteket på Stockholms Universitet och att man kan låna e-böcker därifrån. Mycket behagligt tycker jag och upptäckte direkt att det fanns en del läsvärt där, bla The Welfare of Animals – The Silent Majority skriven av Clive Phillips.

Ett mycket intressant citat ur boken som jag fastnade för:

“chickens can show restraint and delay taking a food reward if it is larger than an immediate reward (e.g. Abeyesinghe et al., 2005). However, the increase in size of the reward has to be substantial and the delay short. If offered the choice of a slightly increased reward size after a significant delay, animals become impulsive and take the smaller reward.” (The Welfare of Animals – The Silent Majority, Clive Phillips, 2009)

Man kan säkert dra olika slutsatser ur detta men det jag kom att tänka på är att om man har en hund som ger upp vid utebliven belöning. Ge en jakpot så fort hunden erbjuder minsta lilla beteende och avsluta sedan passet. Sedan jobba vidare med detta genom att man belönar för första steget i beteendet man höll på med, och sedan ta det steg försteg  upp i kriterieplanen. Tills hunden erbjuder ett nytt försök på samma nivå och kriterier direkt när den inte får utdelning för det.

Ingen aning om det fungerar men det kan ju helt klart vara värt ett försök om man har en hund som lämnar träningsplanen eller liknande om det råkar bli fel.

Min egen erfarenhet är att en del crossover hundar har problem med detta och kan antingen ge upp eller bli otroligt frustrerade. Den bästa lösningen är så klart att lära dessa hundar hanskas med utebliven belöning genom shaping av trix, men citatet väkte en tanke i mitt huvud helt enkelt.


Leave a Reply